Materiály na stiahnutie

Základy GIS

  • Návody na cvičenia so systémom IDRISI (Tuček, J. – Koreň, M. – Smreček, R. – Sitko, R. (2011). Základy GIS. Návody na cvičenia so systémom IDRISI. Vydala Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2244-2, 185 str.)
  • Súbory potrebné k zápočtu
  • Otázky na skúšku

Prevádzka GIS

Aplikácie GIS

  • Vzorové príklady
  • Otázky na skúšku

Databázové systémy

  • Vzorové príklady
  • Otázky na skúšku

Prípadové štúdie

Zborníky z konferencie Fórum mladých geoinformatikov

Ostatné zborníky

  • Aplikácie GIS v lesníctve. Koreň M. (Ed.), vydala Technická univerzita vo Zvolene, 2007, ISBN 978-80-228-1816-2, 198 str.
  • Zborník príspevkov GIS 2005. Koreň, M. (Ed.), Technická univerzita vo Zvolene, 2006. ISBN 80-228-1581-0, 166 str.