e-learning

Kurzy GIS

Kurzy ArcGIS spoločnosti ESRI

Kurzy programovania

  • CodeAcademy: kurzy HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP
  • Coursesera: platené aj bezplatné kurzy programovania
  • edX: počítačové kurzy MIT a Harvard University, zastrešuje 60 škôl
  • Udemy: platené aj bezplatné video lekcie
  • aGupieWare: odkazy na kurzy rôznych univerzít

Ostatné