Historická ortofomapa Slovenska

Historická ortofotomapa Slovenska bola vytvorená spracovaním čierno-bielych leteckých snímok z obdobia 40. a 50. rokov z archívu Topografického ústavu v Banskej Bystrici. Pokrýva celé územie Slovenska s rozlíšením 0,5m. Väčšina leteckých snímok pochádza z roku 1949. Pre potreby Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine bola zakúpená licencia na historickú ortofotomapu od spoločnosti GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. Historická ortofomapa je sprístupnená na mapovom portáli mapy.tuzvo.sk\hofm\.

Podmienky používania sú upravené licenčnou zmluvou č. R-14586/2013/RVO. Pred použitím a publikovaním výsledkov s
použitím historickej a aktuálnej ortofotomapy žiadame, aby ste sa podrobne oboznámili s podmienkami jej používania.

Používanie interaktívnej mapy a internetových služieb

Pri používaní interaktívnej historickej mapy Slovenska a internetových služieb žiadame o dodržiavanie podmienok
licenčnej zmluvy č. R-14586/2013/RVO.

Pri odkazoch na uvedené služby žiadame uviesť text:

  • “Historická ortofotomapa bola vytvorená v rámci projektu Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, Technická univerzita vo Zvolene a je dostupná na http://mapy.tuzvo.sk.”
  • “Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica.”
  • “Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.”