3D tlač

PLA tlačiareň

Prášková tlač

Tlačiareň postupne nanáša tenké vrstvy bieleho prášku. Tlačové hlavy na prášok nanesú lepidlo. Miesta s lepidlom sa javia ako tmavšie. Ak je model farebný, do lepidla sa pridá farba. Nezlepený prášok ostáva na mieste, kde slúži ako opora pre iné časti modelu. Po skončení tlače sa prebytočný prášok z modelu odsaje. Model na videu bol vysoký približne 5cm a skladal sa z 500 vrstiev. Jedna vrstva je hrubá 0,1mm. Tlač celého modelu trvala 5,5 hodiny.

Vyberanie 3D modelu z tlačiarne je najnapínavejšia časť celého procesu. Z bloku prášku, v ktorom bol model zasypaný, sa postupne vynárajú jeho časti. Prebytočný prášok sa odsáva a vracia späť do zásobníka. Použitím rôznych druhov kefiek sa vyčistia aj záhyby a štrbiny modelu. Čistenie sa musí robiť veľmi opatrne, aby sa nepoškodili menšie časti ani nestrhla farba.

Model sa vloží do čistiacej komory. Pomocou prúdu vzduchu a malých kefiek sa z neho odstránia aj posledné zvyšky nezlepeného prášku. Vyčistený model sa nakoniec suší v peci pri teplote 150°C.