GIS Day

GIS Day je celosvetové podujatie, ktoré sa koná od roku 1999. Je zamerané na priblíženie problematiky geografických informačných technológií širokej verejnosti.

Na Technickej univerzite vo Zvolene je podujatie zameraná na študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Lesníckej fakulty odborov Lesníctvo a Aplikovaná zoológia a poľovníctvo.

Hlavné aktivity GIS Day na TU Zvolen:

  • prednášky o aplikáciách GIS,
  • prehliadka prístrojového vybavenia,
  • geocaching,
  • prezentácia virtuálnej reality,
  • práca so softvérom ArcGIS spoločnosti ESRI.
  • malé občerstvenie a diskusia.

GIS Day na Technickej univerzite vo Zvolene:

Stránky