GiMAR

Projekt GiMAR (GeoInformation and ICT in Market Research) bol realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS. Zodpovedným riešiteľom projektu bol Technological Educational Institute of Piraeus (TEI), Grécko.

Letné školy sa konali v krásnom a historickom prostredí južného a stredného Grécka. Študenti si formou prednášok a seminárov prehĺbili svoje poznatky z problematiky geografie, informačno-komunikačných technológií, geografických informačných systémov, marketingu, demografie, sociológie. Okrem odborného programu študenti mali priestor aj na športové aktivity, turistiku a prehliadky historických pamiatok.

Partnerské organizácie:

 • Technological Educational Institute of Piraeus (TEI), Greece
 • University West of Scotland (UWS), Scotland – U.K.
 • Technical University in Zvolen (TUZVO), Slovakia

Lektori:

 • Mr. Dimitrios DROSOS – TEI of Piraeus
 • Prof Dionysis YIANNAKOPOULOS – TEI of Piraeus
 • Dr. Alena ILAVSKÁ – Technical University in Zvolen
 • Dr. Milan KOREŇ – Technical University in Zvolen
 • Dr. Andrea MAJLINGOVÁ – Technical University in Zvolen
 • Mr. Nondas PITTICAS – University of the West of Scotland
 • Mr. Tasos TZECHAROGLOU – TEI of Piraeus
 • Prof Panagiotis YIANNAKOPOULOS – TEI Piraeus
 • Dr. Nikolaos TSOTSOLAS – TEI of Piraeus
 • Mr. Konstantinos MILIORIS – TEI of Piraeus
 • Mr. Panagiotis MANOLINTZAS – TEI of Piraeus

Letné školy:

 • 6-17 September, 2010, Spetses, Greece
 • 5-16 September, 2011, Loutraki, Greece
 • 3-14 September, 2012, Loutraki, Greece