Kolorovaná historická ortofotomapa ČR

Pôvodnú čierno-bielu historickú ortofotomapu ČR v roku 2022 sprístupnila Česká informačná agentúra životného prostredia (CENIA) a Vojenský geografický a hydrometeorologický úrad (VGHMÚř) Dobruška v roku 2022 pod licenciou Creative Commons (CC-BY 4.0). Väčšina leteckých snímok použitých na vytvorenie historickej ortofotomapy ČR pochádza z rokov 1952 až 1954. Kolorovaná historická orfotomapa je sprístupnená na stránke mapy.tuzvo.sk\hocz\.