Kontakt

doc. Mgr. Milan Koreň, PhD.
Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky
Lesnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene

e-mail: milan.koren@tuzvo.sk