Škody

Za posledných dvadsať rokov sa nahlásené škody spôsobené medveďmi zvýšili takmer štvornásobne. Výška vyplatených náhrad za tieto škody však rastie omnoho pomalšie. Jednotlivé škody zvyčajne nie sú veľké a preto poškodený veľakrát zvažuje, či sa mu oplatí absolvovať pomerne náročný administratívny proces žiadosti o náhradu škody. Podľa uvedených údajov náhrady nedosahujú ani 50% evidovaných škôd spôsobených medveďmi.

Grafy boli vytvorené na základe údajov NLC Zvolen (gis.nlcsk.org/ibulh).