Partneri

Hlavný mediálny
partner

Mediálni
partneri

Technická univerzita vo ZvoleneVás pozýva na

9. ročník Fóra mladých geoinformatikov 2015,

ktoré sa uskutoční v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene dňa

29. mája 2015

Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu prác interných a externých študentov doktorandského štúdia z viacerých krajín Európy, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky alebo jej aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života. Odborným garantom konferencie je prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Výstupom fóra bude recenzovaný zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v časopisoch GaKO a Kartografické listy. Autori vybraných príspevkov budú mať možnosť prezentovať ich na Enviro-i-Fóre.

Dôležité termíny:

15.05.2015 – uzávierka registrácií (registrácia)
30.06.2015 – zasielanie príspevkov fmg@tuzvo.sk
29.05.2015 – Fórum mladých geoinformatikov 2015

Súčasťou programu Fóra mladých geoinformatikov 2015 bude seminár na tému: "Nové formy výučby geoinformatiky." a prednáška na tému: "Ako úspešne publikovať."

V rámci Fóra mladých geoinformatikov 2015 sa bude konať aj prezentácia 3D virtuálnej jaskyne v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Garant podujatia
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Organizátori
Ing. Martina Levická
Ing. Peter Kamenský

Stránku vytvoril Ing. Peter Valent