Hlavný partner

Partneri

Hlavný mediálny
partner

Mediálni
partneri

Partnerské
projekty

Technická univerzita vo Zvolenev spolupráci so

Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku (SK)
Mendelovou univerzitou v Brne (CZE)
Poznań University of Life Sciences (PL)
Hungarian CASCADOSS Association (HU)

Vás pozývajú na

8. ročník Fóra mladých geoinformatikov 2014,

ktoré sa uskutoční v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch

5. - 6. júna 2014

Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu prác interných a externých študentov doktorandského štúdia v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Slovenskej republike, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky alebo jej aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života. Odborným garantom konferencie je prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Výstupom fóra bude recenzovaný zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v časopisoch GeoScience Engineering, GaKO a Kartografické listy. Autori troch najlepších príspevkov budú mať možnosť prezentovať ich na Enviro-i-Fóre. Uverejnené články v časopise Geoscience Engineering z minulého ročníka si môžete pozrieť na webovej stránke časopisu (1, 2, 3, 4).

Dôležité termíny:

30.04.2014 – uzávierka registrácií (registrácia)
30.04.2014 – zasielanie článkov fmg@tuzvo.sk
05. – 06.06.2014 – Fórum mladých geoinformatikov 2014

Súčasťou programu fóra bude brainstorming na tému: "Súčasné trendy, aktivity a problémy v oblasti geoinformatiky - od globálnej, cez európsku až po národnú úroveň."

V rámci Fóra mladých geoinformatikov 2014 sa bude konať aj prezentácia 3D virtuálnej jaskyne v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Garant podujatia
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Organizátori
Ing. Zuzana Michňová
Ing. Martin Mokroš
Ing. Radoslav Opiňár
Ing. Peter Valent

Stránku vytvoril Ing. Peter Valent