Hlavný partner

Partneri

Hlavný mediálny
partner

Mediálni
partneri

Partnerské
projekty

Základným výstupom Fóra mladých geoinformatikov 2014 je recenzovaný zborník všetkých prijatých príspevkov. Okrem recenzovaného zborníka budú vybrané príspevky uverejnené v časopisoch Geoscience Engineering, Geodetický a kartografický obzor, Kartografické listy. Autori troch najlepších príspevkov budú mať možnosť prezentácie na podujatí Enviro-i-Fórum.

GeoScience Engineering

Príspevky budú vyberané recenzentmi, ktorí ich odporučia na vydanie v tomto časopise. Autori, ktorí budú odporučení a budú súhlasiť s vydaním svojho príspevku, budú v prípade nepostačujúcej jazykovej úrovne vyzvaný na jazykovú korektúru, ktorú si sami uhradia (110 Kč/NS). Časopis GeoScience Engineering je evidovaný Ministerstvem školství Českej republiky a je na zozname odporučených časopisov.

Geodetický a kartografický obzor

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2014 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Kartografické listy

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2014 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Enviro-i-Fórum

Autori troch najlepších príspevkov budú mať možnosť odprezentovať svoje príspevky na Enviro-i-Fóre v dňoch 24.-25.06.2014.
Stránku vytvoril Ing. Peter Valent