Partneri

Hlavný mediálny
partner

Mediálni
partneri

Technická univerzita vo ZvoleneVás pozýva na

10. ročník Fóra mladých geoinformatikov 2016,

ktoré sa uskutoční v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene dňa

2. júna 2016

Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu prác interných a externých študentov doktorandského štúdia z viacerých krajín Európy, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky alebo jej aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života. Odborným garantom konferencie je prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Výstupom fóra bude recenzovaný zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v časopisoch GaKO a Kartografické listy.

Dôležité termíny:

30.05.2016 – uzávierka registrácií (registrácia)
30.06.2016 – zasielanie príspevkov fmg@tuzvo.sk
2.06.2016 – Fórum mladých geoinformatikov 2016Garant podujatia
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Organizátori
Ing. Juraj Čerňava
Ing. et Ing. Šimon Saloň

Stránku vytvoril Ing. Peter Valent