Loading...
 

GIS Day 2013

Image

Doktorandi katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie v spolupráci s prof. Ing. Jánom Tučekom, CSc. a Mgr. Milanom Koreňom, PhD. usporiadali 18.11.2013 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene deň venovaný geografickým informačným systémom, takzvaný GIS Day.


GIS Day je akcia založená v roku 1999 spoločnosťou ESRI (ArcGIS). Hlavným cieľom je priblíženie GIS problematiky aj ľuďom, ktorí sa ňou nezaoberajú, prípadne ľuďom ktorí majú v úmysle s touto problematikou začať. Taktiež slúži aj na stretnutie expertov z tejto oblasti. Každý rok spoločnosť ESRI vyhlási dátum, v ktorom sa bude GIS Day konať a ľudia z celého sveta sa postupne prihlasujú. Každý kto sa prihlási si musí GIS Day aj sám zorganizovať.

GIS Day 2013 na Technickej univerzite vo Zvolene bol venovaný študentom 3. ročníka bakalárskeho stupňa na Lesníckej fakulte, odborom Lesníctvo a Aplikovaná zoológia a poľovníctvo. Začal sa popoludní o 13:00 otvorením podujatia príhovorom prof. Ing. Jána Tučeka, CSc. k študentom. Popoludnie GIS Day 2013 bolo rozdelené do štyroch aktivít:

  1. Geocaching
  2. Virtuálna Jaskyňa
  3. Workshop GIS
  4. Motivačná prednáška

FOTOGALÉRIA


GeocachingGIS Day 2013 GIS Day 2013 GIS Day 2013


Virtuálna JaskyňaGIS Day 2013 GIS Day 2013 GIS Day 2013


Workshop GISGIS Day 2013 GIS Day 2013 GIS Day 2013


Motivačná PrednáškaGIS Day 2013 GIS Day 2013 GIS Day 2013


Organizačný Tím

Image