Prihlásenie prednášajúcich

Registračný formulár GeoKARTO 2018

Meno*:
Priezvisko*:
Email*:
Titul pred:
Titul za:
Organizácia*:
Ulica a číslo*:
Mesto*:
PSČ*:
Štát:
Telefón:
Názov príspevku*:
Tematický blok*:
Spoluautori:
Abstrakt (min. 250 slov)*:
Publikovanie*:
Prezentácia*:

Fakturačné/Firemné údaje (vyplniť - ak sú iné ako poštová adresa)
Názov organizácie:
Adresa (Ulica):
Mesto:
PSČ:
Štát:
IČO:
DIČ:
VLOŽNÉ*:
Platby*: