Pod záštitou:

Dôležité termíny:

1.5.2017 zaslanie predbežných prihlášok vrátane abstraktov

15.5.2017 uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov

25.5. - 26.5. 2017 Fórum mladých geoinformatikov 2017

Zameranie konferencie

Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu príspevkov interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme a iných príbuzných odborov alebo ich aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života. Odborným garantom konferencie je prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Výstupom fóra bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor (GaKO).

Súčasťou konferencie je seminár na tému "Geoinformatika - súčasné trendy a výzvy" zameraný na aktuálne témy využitia geografických informačných systémov vo vede, výskume, výučbe a praxi ako aj nové výzvy, ktoré bude potrebné riešiť v najbližšom období v rôznych oblastiach spoločenského života. Hlavnou myšlienkou je oboznámiť zúčastnených aktérov konferencie o súčasných projektoch, progresívnych technológiách a perspektívnych metódach a postupoch v oblastiach vedy, výskumu a výučby a ich aplikáciou v praxi.

Registrácia

Príspevok je potrebné zaslať do 15.5. 2017 v anglickom jazyku. Rozsah príspevku v kategórii posterov je maximálne 8 strán a pre prezentácie maximálne 10 strán. K príspevku je potrebné priložiť autorské prehlásenie. Vyplnené šablóny nám prosím posielajte na adresu fmg@tuzvo.sk.

Šablóny pre vytvorenie príspevku a autorského prehlásenia:

Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok.

V prípade záujmu o ubytovanie je cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandartná časť internátu). Kategóriu ubytovania prosím uveďte v poznámke registračného formulára.

Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 15€, pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene je pasívna účasť bezplatná.

Registračný formulár FMG 2017

Meno: *
Priezvisko: *
Email: *
Titul pred:
Titul za:
Organizácia: *
Mesto:
Štát:
Telefón:
Názov článku: *
Spoluautori:
Abstrakt: *
(max. 500 znakov)

Prezentácia: Ústna
Poster
Ubytovanie: 25.5.2017
26.5.2017
Obed: Áno
Poznámka:
CAPTCHA Image
Opíšte kód z obrázku: Iný obrázok
Súhlas na spracovanie údajov: * Áno

Polia označené * sú povinné.

Príspevky

Základným výstupom Fóra mladých geoinformatikov 2017 je recenzovaný online zborník všetkých prijatých príspevkov. Okrem recenzovaného zborníka budú vybrané príspevky uverejnené v odborných časopisoch.

Prehľad predchádzajúcich ročníkov je dostupný na portáli geografických informačných systémov pre GIS Laboratórium Technickej univerzity vo Zvolene www.gis.tuzvo.sk/fmg.

Publikovanie v časopise Kartografické listy

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2017 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Publikovanie v časopise Geodetický a kartografický obzor (GaKO)

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2017 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Fotogaléria z minulých ročníkov

Kontakt

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta

T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Slovenská republika

Kontaktné osoby

Ing. Michal Antal
Ing. Juraj Čerňava
Ing. et Ing. Šimon Saloň
Ing. Zuzana Slatkovská
Ing. Martin Zápotocký

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
B-blok, 1.poschodie, č.dverí B-119
č.tel.: +421-(0)45-5206 309
e-mail: fmg@tuzvo.sk

FMG 2017