Loading...
 
  • World
    • No language is assigned to this page.

Vyberanie 3D modelu z tlačiarne

Vyberanie 3D modelu z tlačiarne je najnapínavejšia časť celého procesu. Z bloku prášku, v ktorom bol model zasypaný, sa postupne vynárajú jeho časti.

Prebytočný prášok sa odsáva a vracia späť do zásobníka. Použitím rôznych druhov kefiek sa vyčistia aj záhyby a štrbiny modelu. Čistenie sa musí robiť veľmi opatrne, aby sa nepoškodili menšie časti ani nestrhla farba.