Loading...
 

Stretnutie užívateľov IDRISI 2009

10. seminár užívateľov IDRISI v ČR a SR spojený s pracovným stretnutím Geoinformatika vo výučbe


Dátum: 3.4.2009
Miesto: LDF MZLU, Brno

Podujatie organizovalo Spojené České a Slovenské regionálne centrum IDRISI pri MZLU v Brne a TU vo Zvolene.

Program podujatia

 • 10:00 - 10:10 Klimánek, M. Otvorenie seminára
 • 10:10 - 10:30 Klimánek, M. Idrisi Taiga aneb co bude nového ve verzi 16
 • 10:30 - 10:50 Majlingová, A. Earth Trend Modeler v Idrisi Taiga
 • 10:50 - 11:10 Misáková, L. Segmentace a objektová klasifikace v nové verzi Idrisi Taiga
 • 11:20 - 11:50 Tippner, A. Převody datových formátů GIS v Idrisi Taiga s použitím open source GDAL
 • 11:50 - 12:50 Prestávka
 • 12:50 - 13:10 Mikita, T. Porovnání návrhu stezky pro terénní cyklistiku s využitím frikčních povrchů v softwarech Idrisi Andes a ArcGIS 9.3
 • 13:10 - 13:30 Král, K. Klasifikace vývojových stádií a fází přírodního lesa pomocí umělých neuronových sítí v programu IDRISI
 • 13:30 - 13:50 Smreček, R. Analýza hyperspektrálných kriviek v prostredí Idrisi
 • 13:50 - 14:10 Malach, Š. Zkušenosti s Land Change Modelerem (LCM) při analýze a predikci změn ve využití půdy
 • 14:10 - 14:30 Douda, P. TIN: Worcester versus Redlands
 • 14:30 - 14:45 Tuček, J. Geoinformatika ve výučbe na TU Zvolen - nový magisterský obor
 • 14:45 - 15:00 Blišťan, P. Prví absolventi študijneho oboru GIS na Ústave geodézie, kartografie a GIS fakulty BERG - poznatky a skúsenosti
 • 15:00 - 15:15 Sedlák, P. Systém Idrisi ve výuce geoinformačních technologií na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
 • 15:15 - 15:30 Šímová, P. Vývoj výuky geoinformatiky na FŽP ČZU v Praze
 • 15:30 - 15:45 Lukas, V. Geoinformatika ve výuce Precizního zemědělství na MZLU v Brně
 • 15:45 - 16:00 Pechanec, V. Geoinformatika v roce 2009 na KGI UP Olomouc
 • 16:00 - 16:15 Klimánek, M. Historie a současnost výuky GIS na LDF MZLU v Brně
 • 16:15 Diskusia a záver