Loading...
 

Stretnutie užívateľov IDRISI 2008

28. marca 2008 sa na pôde Technickej univerzity uskutočnilo dopredu avízované 9. stretnutie užívateľov IDRISI a ESRI.

Image


Ako spomenul v úvodnej reči prof. Tuček, prvé stretnutie užívateľov Idrisi sa konalo v Brne už v roku 1998. Tento rok teda uplynulo už desať rokov, čo sa takmer každoročne konajú, dalo by sa povedať, česko-slovenské stretnutia užívateľov tohto softvérového produktu.

Pri organizácii týchto stretnutí sa každoročne strieda Technická univerzita vo Zvolene s Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brne.

SAGI bola spoluorganizátorom tohto podujatia už po druhý rok a veríme, že ním zostane aj naďalej.

Tento rok k užívateľom produktov Idrisi pribudli aj užívatelia produktov firmy Esri, čo významným spôsobom obohatilo programovú i obsahovú stránku stránku podujatia. Prezentované boli ako riešenia s využitím len jedného z produktov, tak aj ich kombinácie. Vzhľadom na možnosti, ktoré tieto produkty ako také ponúkajú, sa do budúcnosti dá očakávať čoraz väčší počet príspevkov prezentujúcich riešenia problémov založených práve na kombinácii týchto produktov.

Stretnutia sa zúčastnilo celkove 30 účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia z 2 českých a 4 slovenských univerzít, 2 ústavov SAV, 2 domácich štátnych organizácií a zástupca komerčnej firmy, ktorá bola zároveň aj sponzorom podujatia.

Celkovo bolo prednesených 13 príspevkov, ktoré tvorili programovú náplň troch blokov stretnutia.

Budúci rok sa stretnutie bude konať v Brne, na pôde Mendlovej zemědělskej a lesnickej univerzity. Slovo, podobne ako tento rok, dostanu okrem užívateľov IDRISI opäť aj úžívatelia produktov ESRI. Okrem toho, po dvoch rokoch znova pribudne aj sekcia venovaná výuke geoinformatiky na stredných a vysokých školách v Českej a Slovenskej republike.
SUI 2008 SUI 2008 SUI 2008 SUI 2008 SUI 2008 SUI 2008 SUI 2008 SUI 2008 SUI 2008 SUI 2008 SUI 2008 SUI 2008


Na stiahnutie