Loading...
 

Stretnutie užívateľov IDRISI 2007

Tradičné stretnutie užívateľov systému IDRISI v ČR a SR sa konalo 9.3. o 10:00 na Lesníckej a drevárskej fakulte, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brne. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku.

SUI 2007 SUI 2007


Program stretnutia

 • 10:00 - 10:10 Otvorenie
 • 10:10 - 10:30 Židek, V. (MZLU Brno): Neuronové klasifikátory v Idrisi Andes
 • 10:30 - 10:50 Majlingová, A. (TU Zvolen): Analýza rizikových oblastí SR z hľadiska vzniku lesného požiaru
 • 10:50 - 11:10 Šimonides, I. - Šinka, K. (SPU Nitra): Aplikácia metódy čísel odtokových kriviek (CN-metóda) v prostredí GIS
 • 11:10 - 11:30 Misáková, L. (MZLU Brno): Land Change Modeler for Ecological Sustainability – nový komplexní nástroj v Idrisi Andes
 • 11:30 - 11:50 Halabuk, A. (SAV Bratislava): Využitie prostredia IDRISI na tvorbu máp vhodnosti habitatov
 • 11:50 - 12:10 Klimánek, M. (MZLU Brno): Možnosti digitálního modelování terénu v Idrisi
 • 12:10 - 13:15 Prestávka na obed
 • 13:15 - 13:35 Krása, J. (ČVUT Praha): Využití Idrisi ve výuce a ve výzkumu eroze a transportu sedimentů
 • 13:35 - 13:55 Kusendová, D. (UK Bratislava): Geoinformatika na vysokých školách v SR - vývojové trendy
 • 13:55 - 14:15 Tuček, J. (TU Zvolen): Výuka geoinformatiky na TU vo Zvolene
 • 14:15 - 14:35 Šimonides, I. (SPU Nitra): Výučba geografických informačných systémov na FZKI SPU Nitra
 • 14:35 - 14:55 Sedlák, P. - Pechanec, V. (UP Olomouc): Materiály pro podporu výuky Idrisi na KGI PřF UP v Olomouci
 • 14:55 - 15:15 Šímová, P. (ČZU Praha): Výuka geoinformatiky na FLE ČZU v Praze
 • 15:15 - 15:35 Súdolská, M. (UMB Banská Bystrica): Vyučovanie GIS na UMB a na stredných školách
 • 15:35 - 15:55 Klimánek, M. a kol. (MZLU Brno): Současný stav a trendy ve výuce GIS na LDF MZLU v Brně
 • 16:00 - 17:00 Diskusia a záverSUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007