Loading...
 
 • World
  • No language is assigned to this page.

Stretnutie užívateľov IDRISI 2006

V poradí už 7. stretnutie užívateľov IDRISI sa konalo dňa 17. 3. 2006 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Organizačne ho zabezpečila Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a Ústav geoinformačních technologií Lesnickej a dřevařskej fakulty Mendelovej zemědělskej a lesnickej univerzity v Brně v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku.

Stretnutia sa zúčastnili študenti a užívatelia IDRISI z akademickej i súkromnej sféry.


Program stretnutia

 • 9:30 – 10:00 Otvorenie - prof. Ing. Ján Tuček, CSc. – rektor TU vo Zvolene
 • 10:00 – 10:20 Klimánek, M.: Aplikační úlohy ve výuce GIS (prezentácia)
 • 10:20 – 10:40 Klimánek, M.: Co bude nového v IDRISI 15.0 Andes (prezentácia)
 • 10:40 – 11:00 Koreň, M., Papaj, V.: Cvičenia so systémom IDRISI 32 (prezentácia)
 • 11:00 - 11:20 Pechanec, V. - Sedlák, P.: Výuka systému IDRISI na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (prezentácia)
 • 11:20 – 12:00 Prestávka
 • 12:00 – 12:20 Majlingová, A.: Identifikácia jednotlivých korún stromov z farebnej infračervenej leteckej snímky (prezentácia)
 • 12:20 – 12:40 Suk, P.: Erozní analýzy pomocí RUSLE v IDRISI Kilimanjaro (prezentácia)
 • 12:40 – 13:00 Sitko, R. - Scheer, Ľ.: Využitie nástrojov IDRISI 32 pre kontrolovanú klasifikáciu drevinového zloženia lesných porastov z družicovej snímky IKONOS (prezentácia)
 • 13:00 – 13:20 Pechanec, V.: Dynamický model predikovaného vývoje krajiny v IDRISI (prezentácia)
 • 13:30 – 14:00 Posterové prezentácie
 • 14:00 – 14:30 Diskusia

Prezentujúci

 • Ing.Martin Klimánek, MZLU v Brně – Ústav geoinformačních technologií
 • Ing. Petr Suk, MZLU v Brně – Ústav geoinformačních technologií
 • Mgr. Vilém Pechanec, Univerzita Palackého v Olomouci – Katedra geoinformatiky
 • Ing. Andrea Majlingová, TU vo Zvolene – Katedra protipožiarnej ochrany
 • Ing. Roman Sitko, TU vo Zvolene – Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
 • Mgr. Milan Koreň, PhD., TU vo Zvolene – Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézieSUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007 SUI 2007