Loading...
 
  • World
    • No language is assigned to this page.

Stretnutie užívateľov IDRISI

Stretnutie užívateľov IDRISI pravidelne organizovali Technická univerzita vo Zvolene a Mendelova univerzita v Brne. Podujatie bolo organizované s podporou Slovenskej asociácie pre geoinformatiku.

Stretnutia boli zamerané na prezentácia aplikácií vytvorených v systémoch IDRISI a firmy ESRI, výmena skúseností a poznatkov získaných pri práci s týmito nástrojmi.

Ročníky