Loading...
 
  • World
    • No language is assigned to this page.

Seminár OSS GIS

Seminár so zameraním na možnosti využitia geografických informačných systémov s otvoreným zdrojovým kódom sa konal 17.3.2005 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.

Zúčastnilo sa ho spolu 62 účastníkov z oblasti verejnej správy, podnikov, akademickej i súkromnej sféry.

Image

Program:

Zborník