Loading...
 

Seminár Nové formy výučby geoinformatiky

Seminár Nové formy výučby geoinformatiky sa konal 29.05.2015 na Technickej univerzite vo Zvolene, ako sprievodné podujatie Fóra mladých geoinformatikov 2015. Zúčastnili sa ho pracovníci, doktorandi a študenti Technickej univerzity vo Zvolene, Mendelovej univerzity v Brne a Žilinskej univerzity v Žiline. Po skončení odbornej časti sa účastníci oboznámili s prostriedkami virtuálnej reality a trojrozmernej tlače.

Program:

  • Výučba geoinformatiky na TU Zvolen, Ján Tuček
  • Výučba geoinformatiky na MENDELU Brno, Martin Klimánek
  • Výučba geoinformatiky na ŽU Žilina, Vladimír Koťka, Jana Ižvoltová
  • Geoinformatika vo výučbe krajinnej ekológie a krajinného plánovania, Igor Gallay
  • E-learningový portál pre podporu výučby geoinformatiky, Milan Koreň

Fotogaléria

[-]