Loading...
 

Publikácie 2018

CHUDÝ, František - SLÁMOVÁ, Martina - TOMAŠTÍK, J. - TUNÁK, Daniel - KARDOŠ, Miroslav - SALOŇ, Š. (2018). The application of civic technologies in a field survey of landslides. Land degradation & development, Vol. 29, issue 6, s. 1858-1870 (4.275 - IF2018).

MOKROŠ, M. - LIANG, X. - SUROVÝ, s. - VALENT, s. - ČERŇAVA, J. - CHUDÝ, F. - TUNÁK, D. - SALOŇ, Š. - MERGANIČ, J. (2018). Evaluation of close-range photogrammetry image collection methods for estimating tree diameters. International journal of geo-information , Vol. 7, Issue 3, art. no. 93, s. 13 (1.840 - IF2018).

SMREČEK, R. - MICHNOVÁ, Z. - SAČKOV, I. - DANIHELOVÁ, Z. - LEVICKÁ, M. - TUČEK, J. (2018). Determining basic forest stand characteristics using airborne laser scanning in mixed forest stands of Central Europe. In iForest - biogeosciences and forestry. Vol. 11, No. 1, p. 181-188, doi:10.3832/ifor2520-010

LIANG, X. - HYYPPÄ, J. - KAARTINEN, H. - LEHTOMÄKI, M. - PYÖRÄLÄ, J. - MOKROŠ, M. (2018). International benchmarking of terrestrial laser scanning approaches for forest inventories. ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, Vol. 144, s. 137-179 (6.942 - IF2018).

MOKROŠ, M. - DE ALMEIDA RIBEIRO, N. - SUROVÝ, P. - KOREŇ, M. (2018). Multi-camera system based on low-cost Raspberry Pi computers for measurements of single trees. Geophysical research abstracts. GRA: the open-access abstracts of the EGU General Assemblies. EGU General Assembly 2018, Vol. 20, 1 s.

MOKROŠ, M. - VÝBOŠŤOK, J. - TOMAŠTÍK, J. - GRZNÁROVÁ, A. - VALENT, P. - SLAVÍK, M. - MERGANIČ, J. (2018). High precision individual tree diameter and perimeter estimation from close-range photogrammetry. Forests, Vol. 9, Issue 11, art. no. 696, 12 s. (2.116 - IF2018).

FERENČÍK, M. - KARDOŠ, M. - SLATKOVSKÁ, Z. - ALLMAN, M. - MESSINGEROVÁ, V. (2018). Application of vehicle-borne laser scanning for evaluation of damage of the forest roads (a case study). Uzytkowanie maszyn rolniczych i leśnych: badania naukowe i dydaktyka, eds. Hanna Bubis, Tadeusz Pawlicki, Poznan, Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych, s. 139-146.

TOMAŠTÍK, J. - MOKROŠ, M. - SALOŇ, Š. - CHVÁLA, J. (2018). Applications of RGB-D sensors (Google Tango) in forestry. Geophysical research abstracts , GRA: the open-access abstracts of the EGU General Assemblies. EGU General Assembly 2018, Vol. 20, 1 s.

TUČEK, J. et al. (2018). WP 3 report - Assessment of carbon sequestration : country: Slovak Republic, case study area: Podpoľanie. Technical University in Zvolen, 2018, 28 s.

SEDMÁK, R. et al. (2018). WP 3 report - The biodiversity assessment : country: Slovak Republic, case study area: Podpoľanie. Technical University in Zvolen, 2018, 21 s.

SMREČEK, R. et al. (2018). WP 3 report - Recreational and aesthetic value of the forest landscape (RAFL) : country: Slovak Republic, case study area: Podpoľanie. Technical University in Zvolen, 2018, 27 s.

BAHÝĽ, J. et al. (2018). WP 3 report - The provisioning services (timber production) in the case study of Podpolanie : country: Slovak Republic, case study area: Podpoľanie. Technical University in Zvolen, 2018, 11 s.

ANTAL, M. et al. (2018). WP 3 report - Ecosystem services related to water in CSA Podpoľanie Slovakia : country: Slovak Republic, case study area: Podpoľanie. Technical University in Zvolen, 2018, 9 s.

BOŠEĽA, M. et al. (2018). WP 3 report - The regulatory services in the case study of Podpolanie, Slovakia : country: Slovak Republic, case study area: Podpoľanie. Technical University in Zvolen, 12 s.

SEDMÁK, R. et al. (2018). WP 1 report - Alternative forest management models in case study area Podpoľanie : country: Slovak Republic, case study area: Podpoľanie. Technical University in Zvolen, 32 s.

ZÁPOTOCKÝ, M. - ŠURKOVSKÝ, O. (2018). Výpočet množstva alternatívneho zdroja energie pre potreby lesníckych lanoviek. Zborník anotácií 58. lesníckej konferencie ŠVOČ :Zvolen, 11.4.2018, ed. M. Lieskovský, Technická univerzita vo Zvolene, s. 27.

MAJLINGOVÁ Andrea, SEDLIAK Maroš, SMREČEK Róbert. Spatial distribution of surface forest fuel in the Slovak Republic.. Journal of maps, Vol. 14, No. 2, s. 368-372. (1.836 – IF2018).

BELJAK, J. - BELJAK PAŽINOVÁ, N. - SLÁMOVÁ, M. - DEBNÁR, s. - CHUDÝ, F. (2018). Interdisciplinárna interpretácia antropogénnych reliktov v severozápadnej časti Javoria (Slovensko). Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek, 50. mezinárodní konference archeologie středověku, Valtice 17.-21.9.2018, s. 11.

SMREČEK, R. - SEDMÁK, R. - BAHÝĽ, J. - BOŠEĽA, M. - BRODRECHTOVÁ, Y. - ANTAL, M. - TUČEK, J. (2018). ALTERFOR : teoretický rámec riešenia projektu v záujmovom území Podpoľanie. Čiastkové výsledky riešenia I., 1. vyd. Technická univerzita vo Zvolene, 35 s.. 21 obr., 5 tab.

SMREČEK, R. - BRODRECHTOVÁ, Y. (2018). Aktéri a ich vplyv na obhospodarovanie lesov na Slovensku. Správy z výskumu Lesníckej fakulty pre prax: november 2018. Technická univerzita vo Zvolene, s. 24-31.

BRODRECHTOVÁ, Y. - NAVRÁTIL, R. - SEDMÁK, R. - TUČEK, J. (2018). Using the politicized IAD framework to assess integrated forest management decision-making in Slovakia. Land use policy, Vol. 79, s. 1001-1013 (3.573 - IF2018).

ZÁPOTOCKÝ, M. (2018). PPGIS as a tool for support of forest tourism management: a case study for the territory of the Low Tatras. Acta Facultatis Forestalis Zvolen, Roč. 60, č. 1, s. 43-55.

MOKROŠ, M. - VÝBOŠŤOK, J. - MERGANIČ, J. (2018). Bezpilotné lietadlá v lesníctve. Správy z výskumu Lesníckej fakulty pre prax: február 2018. Technická univerzita vo Zvolene, s. 21-25.

PAROBEKOVÁ, Z. - BUGALA, M. - KARDOŠ, M. - DOVČIAK, M. - LUKÁČIK, I. - SANIGA, M. (2018). Long-term changes in dwarf pine (Pinus mugo Turra) cover and growth in the Orava Beskid Mountains, Slovakia. Mountain research and development, Vol. 38, no. 4, s. 342-352 (1.388 - IF2018).

SMREČEK, R. - SEDMÁK, R. - BAHÝĽ, J. - BOŠEĽA, M. - BRODRECHTOVÁ, Y. - TUČEK, J. (2018). Milestone 18 - round 1 Stakeholder workshop. First Slovak stakeholder workshop: workshop documentation. Technical University in Zvolen, 18 s., 6 obr., 3 tab.

BRODRECHTOVÁ, Y. - SMREČEK, R. - ČERŇAVA, J. - TUČEK, J. - SEDMÁK, R. - BAHÝĽ, J. - BOŠEĽA, M. (2018). Milestone 19 - round 2 Stakeholder workshop. Second Slovak stakeholder workshop: workshop documentation. Technical University in Zvolen, 19 s., 6 obr., 3 tab.

MURGAŠ, V. - SAČKOV, I. - SEDLIAK, M. - TUNÁK, D. - CHUDÝ, F. (2018). Assessing horizontal accuracy of inventory plots in forests with different mix of tree species composition and development stage. Journal of forest science, Vol. 64, No. 11, s. 478-485.

ZÁPOTOCKÝ, M. - KOREŇ, M. (2018). Implementácia webového portálu GIS pre podporu participácie v lesníckom výskume. Kartografické listy = Cartographic letters. - ISSN 1336-5274. - Roč. 26, č. 1, s. 21-30.

ŠALOŇ, Š. (2018). Inovatívne spôsoby spracovania a vyhodnotenia hyperspektrálnych záznamov pre potreby precízneho lesníctva (dizertačná práca). Školiteľ František Chudý. - Zvolen, 2018. - 131 s., 46 obr., 41 tab., 23 príl.

ČERŇAVA, J. (2018). Využiteľnosť mobilných mapovacích systémov na odhad hrúbky stromov (dizertačná práca). Školiteľ J. Tuček , Zvolen, 82 s. : 33 obr., 5 tab.

LEVICKÁ, M. (2018). Multikriteriálna optimalizácia hospodárenia v lese s využitím cieľového programovania. Školiteľ J. Tuček, Zvolen, 142 s., 38 obr., 15 tab., 6 príl.

SLATKOVSKÁ, Zuzana - KARDOŠ, Miroslav - SAČKOV, Ivan - FERENČÍK, M. (2018). Využitie mobilného mapovania v lesnom dopravníctve. In GeoKARTO 2018 : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 6.-7. septembra 2018 vo Zvolene, ed. R. Fencík, Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, s. 31.

HUNČAGA, M. - SLATKOVSKÁ, Z. - ZÁPOTOCKÝ, M. (2018). Hodnotenie správnosti identifikácie lesnej pokrývky z historických ortofotosnímok: prípadová štúdia pre územie Nízkych Tatier. In GeoKARTO 2018 : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 6.-7. septembra 2018 vo Zvolene / ed. R. Fencík. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, s. 15.

VÝBOŠŤOK, Jozef - MOKROŠ, M. - MERGANIČ, J. - TOMAŠTÍK, J. - VALENT, Peter (2018). Verification of positional accuracy of UAS utilizing RTK in forest environment. In UAS4Enviro2018 : 6th international conference on "Small unmanned aerial systems for environmental research" : conference programme & book of abstracts, s. 49.