Loading...
 

Fórum mladých geoinformatikov 2013

Image

Technická univerzita v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku usporiadala 7. ročník fóra mladých geoinformatikou (FMG 2013). FMG 2013 sa, ako aj ostatné ročníky, konalo v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch 2. - 3. mája. Fórum bolo predbežne plánované na jeden deň, no pre veľký záujem sa muselo rozdeliť na dva dni. Celkovo bolo prijatých 20 príspevkov z 10 rôznych univerzít a inštitúcii z 3 krajín. Výstupom FMG 2013 bol recenzovaný zborník, ďalej boli štyri články uverejnené v časopise Geoscience Engineering , jeden v časopise GAKO a tri príspevky boli odprezentované na Enviro-i-Fóre 2013 . Podrobnú repotrtáž o tom ako FMG 2013 videli organizátori si môžete prečítať na gisportal.cz

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCIE

MenoInštitúcia
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.TU vo Zvolene
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD.UK v Bratislave
doc. Ing. Ján Merganič, PhD.TU vo Zvolene
Ing. Dr. nat.techn. Katarína MerganičováTU vo Zvolene
doc. Ing. Petr Rapant, CSc.VŠB - TU Ostrava
doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.TU v Košiciach
doc. Martin Klimánek, PhD.Mendelova univerzita v Brne
RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.Mendelova univerzita v Brne
Ing. Róbert Fencík PhD.STU v Bratislave
Ing. Igor Ivan, Ph.D.VŠB - TU Ostrava
Ing. Jan Růžička PhD.VŠB - TU Ostrava
Ing. Martin Tuchyňa, PhD.SAŽP
Mgr. Milan Koreň, PhD.TU vo Zvolene
Ing. Marcel Kliment, PhD.SPU v Nitre
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.Mendelova univerzita v Brne


PROGRAM

Štvrtok 2.5.2013

  • 08:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
  • 10:00 – 10:15 Otvorenie konferencie

1 blok (10:15 - 11:45)

11:45 – 13:00 Obed

2 blok (13:00 - 14:30)

14:30-14:45 Prestávka

3 blok (14:45 - 16:15)

16:15 – 18:30 Prehliadka 3D virtuálnej jaskyne

19:00 Raut

Piatok 3.5.2013

1 blok (09:00 - 10:15)

10:15 – 10:30 Prestávka

2 blok (10:30 - 11:45)

11:45 – 12:15 Ukončenie konferencie


V rámci Fóra sa pre pozvaných hostí uskutočnil brainstorming na tému: Zabezpečenie interoperability v NIPI a INSPIRE.

  • 2.5.2013 v čase 14:30 - 16:30
  • 3.5.2013 v čase 09:00 - 11:30

Zborník z konferencie


FOTOGALÉRIAFMG 2013 FMG 2013 FMG 2013 FMG 2013 FMG 2013 FMG 2013