Loading...
 
  • World
    • No language is assigned to this page.

Fórum mladých geoinformatikov 2010

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa 30. apríla uskutočnil 5. Ročník Fóra mladých geoinformatikov. Celkovo bolo prihlásených 10 príspevkov zo Slovenskej a Českej republiky. Komisia v zložení Ing. Martin Klimánek, PhD. (Mendělova zemědelská a lesnická univerzita v Brně) a Mgr. Juraj Lieskovský, PhD. (Ústav krajinnej ekológie SAV) vyberali zo všetkých prác 2 najlepšie. Fórum mladých geoinformatikov otvoril svojim príhovorom prof. Ing. Ján Tuček, CSc., po jeho príhovore začala prezentácia prác.

Z prezentovaných prác vybrala porota:

  1. miesto: Ing. Marek Faško (TU vo Zvolene)
  2. miesto: Mgr. Jiří Kamínek (MU v Brně)


Výhercom ešte raz gratulujeme. Ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí nám pomohli uskutočniť tento ročník.

Zároveň si dovoľujeme pozvať všetkých na ďalší ročník Fóra mladých geoinformatikov.


Prezentácie a príspevky


Zborník z konferencie