Loading...
 
  • World
    • No language is assigned to this page.

Fórum mladých geoinformatikov 2009

Image
Dňa 14. a 15 mája 2009 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil 4. ročník Fóra mladých geoinformatikov. Súčasťou tohto ročníka bol aj workshop v spolupráci s ESA pod názvom Detekcia zmien na zemskom povrchu pomocou radarových dát. Tento workshop sa uskutočnil dňa 15. mája 2009.


Počas prvého dňa boli prezentované príspevky doktorandov. Celkovo bolo prihlásených 8 prezentujúcich zo Slovenskej a Českej republiky. Takisto ako minulý rok, aj tento rok to bola súťaž doktorandských prác. Práce hodnotila komisia, členmi komisie boli RNDr. Radovan Hilbert za SAGI, Ing. Miroslav Kardoš, PhD. a Ing. Julián Tomaštík, obidvaja z Technickej univerzity vo Zvolene. Komisia vyberala 3 najlepšie práce a vybrala prácu s najlepšou grafikou. Takmer 30 divákov mohlo vybrať jedného z prezentujúcich a udeliť mu cenu sympatie. Po úvodnom príhovore prof. Ing. Jána Tučeka CSc. začala prezentácia prác. Porota vybrala zo zúčastnených tieto práce:

1. miesto: Ing. Eva Smejkalová (VŠB TU Ostrava)
Image
2. miesto: Mgr. Juraj Lieskovský (Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava - pobočka Nitra)
Image
3. miesto: Ing. Elena Kondrlová (KKPPÚ, SPU Nitra)
Image

  • Najlepšie grafické spracovanie prezentácie: Ing. Petronela Kovacsová (TU vo Zvolene)
  • Sympatie publika: Ing. Zuzana Lubinszká (TU vo Zvolene)
  • Hlasujúci divák: Michal Paulďuško (TU vo Zvolene)


Po prezentáciách a krátkom oddychu bol plánovaný výstup na Pustý hrad neďaleko Zvolena a po ňom spoločenské posedenie v reštaurácii penziónu Almada. Počasie žiaľ neprialo výstupu na Pustý hrad a preto sa účastníci stretli až na spomínanom spoločenskom posedení. Na tomto posedení sa okrem prezentujúcich zúčastnili aj Dr. Francesco Sarti a Dr. Steffen Dransfeld, ktorí viedli workshop ESA.

Na druhý deň, 15. mája 2009, sa uskutočnil workshop ESA s názvom Detekcia zmien na zemskom povrchu pomocou radarových dát. Workshop viedol Dr. Francesco Sarti, praktické cvičenie viedol Dr. Steffen Dransfeld a celý workshop prebiehal v anglickom jazyku. Na workshope sa zúčastnilo 16 účastníkov z rôznych inštitúcií. Celý priebeh workshopu sa niesol v priateľskom duchu. Pre účastníkov bol workshop prínosom, nakoľko im bolo prednášané o danej problematike od odborníkov a takisto zistili možnosti získavania dát. Trvanie workshopu sa predĺžilo, čo však nikomu zo zúčastnených nevadilo, nakoľko boli precvičené témy aj nad rámec plánovaného programu. Praktické cvičenia sa uskutočnili v softvérovom prostredí NEST a BEAM. Ďakujeme aj firme ArcGEO za poskytnutie licencií na ERDAS 9.3. Workshop, ako aj Fórum mladých geoinformatikov 2009 malo ukončenie posedením väčšiny účastníkov na terase v penzióne Almada.

Ďakujeme organizačnému týmu za príjemný priebeh a zabezpečenie celej akcie, komisii, všetkým účastníkom, divákom a v neposlednom rade sponzorom za ceny pre výhercov ako aj za finančnú podporu, bez ktorej by nebolo možné FMG uskutočniť a tešíme sa na ďalší ročník, ktorý bude určite ešte lepší ako uplynulý.


Ceny

1. miesto: Bezplatná účasť a vystúpenie na konferencii Enviro-i-fórum (SAŽP BB), bezplatná registrácia a ubytovanie na konferencii GeoForum CS 2009 (Intergaph), batoh na notebook (rektor TU vo Zvolene), knižka na platforme ESRI (Corinex Group), knižka Nad Slovenskom (SAGI)
2. miesto: Hrnček (Intergraph), obal na CD (Intergraph), taška (Intergraph), knižka na platforme ESRI (Corinex Group), knižka Encyklopédia zemepisu sveta (SAGI)
3. miesto: Šiltovka (Intergraph), tričko (Intergraph), nafukovací vankúšik (Intergraph), taška (Intergraph), USB kľúč s kapacitou 4 GB (Corinex Group)

Grafické spracovanie prezentácie: Glóbus (SAGI), USB kľúč s kapacitou 2 GB (Corinex Group)

Cena sympatie: Bezdrôtová myš k notebooku (Gitech), USB kľúč s kapacitou 2 GB (Corinex Group)

Hlasujúci divák: Tričko SAGI (SAGI)

Prezentácie a príspevky


Zborník z konferencie


FOTOGALÉRIAFMG 2009 FMG 2009 FMG 2009 FMG 2009 FMG 2009 FMG 2009 FMG 2009 FMG 2009 FMG 2009