Loading...
 

Fórum mladých geoinformatikov 2008

Dňa 16. mája 2008 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil 3 ročník Fóra mladých geoinformatikov. Tento ročník môžeme považovať za začiatok novej formy tohto fóra. Po dohode s Vysokou školou báňskou na TU Ostrave bude Fórum mladých geoinformatikov venované doktorandským prácam a Gisáček, ktorý sa koná v Ostrave, bude venovaný bakalárskym, diplomovým a semestrálnym prácam.

Významnou udalosťou bol krst loga tohto fóra, ktoré pokrstil krstný otec tohto podujatia prof. Ing. Ján Tuček CSc. Krst loga prebehol po privítaní hlavnou organizátorkou Ing. Andreou Majlingovou PhD. a úvodným slovom rektora TU vo Zvolene prof. Ing. Jána Tučeka CSc. Tak ako sa patrí, krst loga prebehol šampanským a každý v miestnosti pripil na úspechy a napredovanie fóra. Logo Fóra mladých geoinformatikov navrhol a graficky spracoval Ing. Tomáš Vida.

Image
Fórum mladých geoinformatikov ako už bolo spomenuté, je súťaž doktorandských prác. Celkovo sa bolo 12 súťažných príspevkov. Domáca univerzita mala štvorčlenné zastúpenie, tiež štvorčlenné zastúpenie mala TU Ostrava. Súťažiť prišli aj doktorandi zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Technickej univerzity v Košiciach a Ústavu krajinnej ekológie SAV.


Štvorčlenná komisia v zložení pplk. Ing. Marián Adamják, PhD. z Topografického ústavu v Banskej Bystrici, doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. z Technickej univerzity v Košiciach, Mgr. Milan Koreň, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene a RNDr. Radovan Hilbert za SAGI vyberali 3 najlepšie práce, prácu s najlepšou grafikou. Publikom mohlo vybrať najsympatickejšiu prácu, jeden z hlasujúcich mal možnosť byť vyžrebovaný a vyhrať vecnú cenu. V publiku sedelo takmer 40 divákov, čo zaručovalo boj aj v tejto kategórii.

Vďaka sponzorom boli naozaj bohaté ceny a bolo o čo bojovať a komisia mala naozaj ťažkú úlohu vybrať najlepšie práce.


Nakoniec sa však dohodla na tomto poradí:

 1. miesto: Ing. Karol Šinka (SPU v Nitre)
 2. miesto: Ing. Matúš Hríbik (TU vo Zvolene)
 3. miesto: Ing. Ivan Igor (VŠB TU Ostrava)
 • Najlepšie grafické spracovanie prezentácie: Ing. Karol Šinka (SPU v Nitre)
 • Sympatie publika: Ing. Matúš Hríbik (TU vo Zvolene)
 • Hlasujúci divák: Ing. Jozef Šadibol (TU vo Zvolene)

Sympózium ukončili príhovory a poďakovanie jednotlivým hodnotiacimi členmi komisie doc. Ing. Petrom Blišťanom, PhD. a pplk. Ing. Mariánom Adamjákom, PhD.

Ďakujeme organizačnému týmu za príjemný priebeh a zabezpečenie celej akcie, komisii, všetkým účastníkom, divákom a v neposlednom rade sponzorom a tešíme sa na ďalší ročník, ktorý bude určite ešte lepší ako uplynulý.

Image

Program

10.00 hod Otvorenie stretnutia

10.30 – 10.45 I. blok príspevkov

12.30 – 13.30 II. blok príspevkov

13.45 – 15.00 III. blok príspevkov

15.00 hod Ukončenie stretnutia


Ceny

 1. cena: bezplatná účasť a ubytovanie na konferencii 15. rokov vojenskej geografie, licencia pre používania vektorovej mapy SR, kalendár na rok 2009, ortofotomapu Zvolena z r. 1977 a 2007 (TOPU BB), bezplatná účasť a vystúpenie na konferencii Enviro-i-fórum (SAŽP BB), batoh na notebook (rektor TU vo Zvolene), Turistický atlas SR 1:50 000 (SAGI), externý HDD 160 GB (Datalan, a.s.), trial verzie produktov Idrisi Andes a Land Change Modeler (GITech, s.r.o.), tričko (GITech, s.r.o., Datalan, a.s.), vetrovka (Intergraph CS), laserové ukazovátko (Siemens s.r.o.), kniha GIS – priestorové analýzy (Tomáš Hlásny), športové okuliare (Overland)
 2. cena: bezdrôtová myš k notebooku (SAGI), trial verzie produktov Idrisi Andes a Land Change Modeler (GITech, s.r.o.), 4GB USB kľúč (Datalan, a.s.), kalendár na rok 2009 (TOPU), tričko (GITech, s.r.o., Datalan, a.s.), šiltovka (Intergraph CS), laserové ukazovátko (Siemens s.r.o.), kniha GIS – priestorové analýzy (Tomáš Hlásny), púzdro na okuliare (Overland)
 3. cena: čistiace utierky pre kancelárske zariadenia – 100 ks (SAGI), trial verzie produktov Idrisi Andes a Land Change Modeler (GITech, s.r.o.), 1GB USB kľúč (Datalan, a.s.), kalendár na rok 2009 (TOPU), tričko (GITech, s.r.o., Intergraph CS, Datalan, a.s.), šiltovka (Overland), laserové ukazovátko (Siemens s.r.o.), kniha GIS – priestorové analýzy (Tomáš Hlásny)
 • Grafické spracovanie prezentácie: 3D puzzle glóbus sveta; kalendár na rok 2009 (TOPU), trial verzie produktov Idrisi Andes a Land Change Modeler, puzdro na CD (GITech, s.r.o.), tričko (Siemens, s.r.o.), kniha GIS – priestorové analýzy (Tomáš Hlásny)
 • Cena sympatie: bezdrôtový telefón Siemens (Siemens, s.r.o.), kalendár na rok 2009 (TOPU), trial verzie produktov Idrisi Andes a Land Change Modeler, puzdro na CD (GITech, s.r.o.), tričko (Siemens, s.r.o.), kniha GIS – priestorové analýzy (Tomáš Hlásny)
 • Hlasujúci divák: tričko Siemens (Siemens, s.r.o.)

Všetci prezentujúci ako aj porota dostali:

 • reklamné predmety od Mesta Zvolen
 • tričko SAGI
 • kalendárik Overland

Podujatie bolo možné zorganizovať aj vďaka našim sponzorom, ktorí prispeli finančne: Corinex Group, a.s., GAMO, a.s. a YMS, a.s.


Zborník z konferencie


FOTOGALÉRIAFMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008 FMG 2008