Loading...
 
  • World
    • No language is assigned to this page.

Fórum mladých geoinformatikov 2005

Seminár sa konal 26.5.2005 na Technickej univerzite (TU) vo Zvolene. Ústrednou témou 1. ročníka bol aktuálny stav vo využívaní geoinformatiky.

Fórum mladých geoinformatikov je projekt, ktorého cieľom je prezentácia prác z oblasti geografických informačných systémov (GIS), diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a iných príbuzných odborov. Je určený pre interných aj externých študentov bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia.

Seminára sa zúčastnilo spolu 25 geoinformatikov prevažne z akademickej pôdy, no tiež z verejnej správy a súkromnej sféry.

Image

Program

Zborník príspevkov

  • Fórum mladých geoinformatikov 2005: zborník príspevkov a prezentácií. Technická univerzita vo Zvolene, 26.05.2005.

<iframe width="640" height="480" src="https://sketchfab.com/models/3a89ff8f855046849b424e7c6979aa65/embed" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" onmousewheel=""></iframe><p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;">

<a href="https://sketchfab.com/models/3a89ff8f855046849b424e7c6979aa65?utm_medium=embed&utm_source=website&utm_campain=share-popup" target="_blank" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Brest</a>
by <a href="https://sketchfab.com/martin.mokros?utm_medium=embed&utm_source=website&utm_campain=share-popup" target="_blank" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">martin.mokros</a>
on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_source=website&utm_campain=share-popup" target="_blank" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a>

</p>