Publications

2020

  • Koreň, M. – Hunčaga, M. – Chudá, J. – Mokroš, M. – Surový, P. (2020). The Influence of Cross-Section Thickness on Diameter at Breast Height Estimation from Point Cloud. ISPRS International Journal of GeoInformatics, 9, 495, doi.org/10.3390/ijgi9090495.

2019

  • Čerňava, J. – Mokroš, M. – Tuček, J. – Antal, M. – Slatkovská, Z. (2019). Processing Chain for Estimation of Tree Diameter from GNSS-IMU-Based Mobile Laser Scanning Data. Remote Sensing 11, 615, doi.org/10.3390/rs11060615
  • Zápotocký, M. – Vranová, S. (2019). Použitie participatívneho prístupu v podpore stanovenia rekreačného potenciálu krajiny s využitím GIS. Geodetický a kartografický obzor, Ročník 65/107, 2019, číslo 4, str. 81-88

2018

  • Mokroš, M. – Liang, X. – Surový, P. – Valent, P. – Čerňava, J. – Chudý, F. – Tunák, D. – Saloň, Š. – Merganič, J. (2018). Evaluation of Close-Range Photogrammetry Image Collection Methods for Estimating Tree Diameters. ISPRS International Journal of Geo-Information 7, 93, doi.org/10.3390/ijgi7030093
  • Mokroš, M. – Výbošťok, J. – Tomaštík, J. – Grznárová, A. – Valent, P. – Slavík, M. – Merganič, J. (2018). High Precision Individual Tree Diameter and Perimeter Estimation from Close-Range Photogrammetry. Forests 9, 696, doi.org/10.3390/f9110696
  • Zápotocký, M. – Koreň, M. (2018). Implementácia webového portálu GIS pre podporu participácie v lesníckom výskume. Kartografické listy 26, 21–30.

2017

  • Koreň, M. – Mokroš, M. – Bucha, T. (2017). Accuracy of tree diameter estimation from terrestrial laser scanning by circle-fitting methods. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 63, pp. 122–128, doi:10.1016/j.jag.2017.07.015
  • Tuček, J. – Čerňava, J. – Kardoš, M. – Tomaštík, J. (2017). Potenciál a výzvy využitia multisenzorových navigačných systémov v lesnom prostredí. X. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia geodézia, kartografia a geoinformatika 2017, 10.-13. október 2017, Demänovská dolina, Nízke Tatry, 15. str.