Prihlásenie prednášajúcich

Registračný formulár FMG 2019

Meno*:
Priezvisko*:
Email*:
Titul pred:
Titul za:
Organizácia*:
Ulica a číslo*:
Mesto*:
PSČ*:
Štát:
Telefón:
Názov príspevku*:
Spoluautori:
Abstrakt (min. 250 slov)*:
Publikovanie*:
Prezentácia*:

Ubytovanie:

Obed:
Poznámka:
Súhlas so spracovaním osobných údajov *:

Spracúvanie vašich osobných údajov uvedených v prihláške je nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich z vášho prihlásenia sa. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.tuzvo.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov