Prihlásenie poslucháčov

Registračný formulár FMG 2019

Meno*:
Priezvisko*:
Email*:
Titul pred:
Titul za:
Organizácia*:
Ulica a číslo*:
Mesto*:
PSČ*:
Štát:
Telefón:
Súhlas so spracovaním osobných údajov *:

Spracúvanie vašich osobných údajov uvedených v prihláške je nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich z vášho prihlásenia sa. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.tuzvo.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov