Partneri

Hlavný mediálny
partner

Mediálni
partneri

Technická Univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
T.G.Masaryka 24
960 53 Zvolen
Slovenská republika

www.tuzvo.skKontaktné osoby:

Ing. Juraj Čerňava
Ing. et Ing. Šimon Saloň

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
B-blok, 1.poschodie, č.dverí B-119
č.tel.: +421-(0)45-5206 309
e-mail: xcernavaj@tuzvo.sk
e-mail: simon.salon@tuzvo.skAko sa k nám dostanete ...

Stránku vytvoril Ing. Peter Valent