Partneri

Hlavný mediálny
partner

Mediálni
partneri

Program Fóra mladých geoinformatikov 2015
29. mája 2015


Piatok 29.5.2015


Usporiadatelia si vyhradzujú právo možných zmien programu.

Registrácia účastníkov (8:00 – 9:00)

Otvorenie konferencie (9:00 – 9:10)Blok 1 (9:10 - 10:30): Seminár - Nové formy výučby geoinformatiky

Tuček Ján - Výučba geoinformatiky na TU Zvolen
Klimánek Martin - Výučba geoinformatiky na MENDELU Brno
Koťka Vladimír, Ižvoltová Jana - Výučba geoinformatiky na ŽU Žilina
Gallay Igor - Geoinformatika vo výučbe krajinnej ekológie a krajinného plánovania
Koreň Milan - E-learningový portál pre podporu výučby geoinformatiky

Prestávka (10:30-10:45)Blok 2 (10:45 - 13:00): Fórum mladých geoinformatikov

Kurčíková Miriama - Automatic Identification of White Areas from the Materials of Digital Photogrammetry and Airborne Laser Scanning
Fuska Jakub - GNSS and photogrammetric surveying of Veľká Richňavská bottom
Sabol Ján - Development of models for forest stand attributes estimation from ALS data using area based approach
Divín Josef - The effect of input elevation data and land use on hydrological modelling
Harciníková Tatiana - Analysis of spatial patterns of cancer mortality and incidence in Slovakia at the level of districts
Kamenský Peter - Using Decision Strategies and SDSS for Allocation of Biomass in the Area OZ Kriváň

Obed (13:00-14:00)Blok 3 (14:00 - 15:30)

Peter Valent - Prezentácia virtuálnej 3D jaskyne na Technickej univerzite vo ZvoleneUkončenie konferencie (15:30 – 15:45)
Stránku vytvoril Ing. Peter Valent