Partneri

Hlavný mediálny
partner

Mediálni
partneri

Základným výstupom Fóra mladých geoinformatikov 2015 je recenzovaný zborník všetkých prijatých príspevkov. Okrem recenzovaného zborníka budú vybrané príspevky uverejnené v časopisoch Geodetický a kartografický obzor a Kartografické listy. Autori vybraných príspevkov budú mať možnosť prezentácie na podujatí Enviro-i-Fórum.

Geodetický a kartografický obzor

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2015 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Kartografické listy

Programový výbor časopisu si vyberie spomedzi príspevkov prihlásených na Fórum mladých geoinformatikov 2015 a tie následne uverejní v časopise. Tieto príspevky nebudú môcť byť uverejnené v inom časopise.

Enviro-i-Fórum

Autori vybraných príspevkov budú mať možnosť odprezentovať ich na Enviro-i-Fóre v dňoch 16. - 17.06.2015.
Stránku vytvoril Ing. Peter Valent